Περιεχόμενο Μουσειοσκευής: Λευκό Μπαστούνι, έντυπο Τεχνικών βλέποντος Συνοδού, Αλφάβητο Braille, μικρογραφίες αγγείων προς ψηλάφιση, εγχειρίδιο σχετικά με τη γραφή Braille, εγχειρίδιο με οδηγίες για εκπαιδευτικούς, μάσκες για υλοποίηση διαδραστικών προγραμμάτων με κλειστά μάτια, καρτέλες παιχνιδιών και ανάγλυφων μοτίβων κ.ο.κ.

Το Μουσειο Αφης στο 1ο Νηπιαγωγειο Βουλας

Το Μουσείο Αφής παρουσιάζει τις διαδραστικού και βιωματικού χαρακτήρα δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο 1ο Νηπιαγωγείο Βούλας, με την χρήση της Μουσειοσκευής του.

Πρόκειται για μια μοναδική εκπαιδευτική φορητή συσκευή, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος “Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα προώθησης της καθολικής προσβασιμότητας τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης στον πολιτισμό “, το οποίο υλοποίηθηκε από τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος από τον Μάιο 2020 έως τον Ιούνιο 2021, υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η μουσειοσκευή αποτελεί ένα ειδικό και σπουδαίο εκπαιδευτικό και εποπτικό εργαλείο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από την αναπηρία της όρασης, το οποίο είναι διαθέσιμο σε σχολεία και πολιτιστικούς χώρους ανά την Ελλάδα”.