Διοικηση

Ο Φορέας διοικείται βάσει του καταστατικού από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που δρα σε καθαρά εθελοντική βάση και εκλέγεται ανά τριετία από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. 

Πρόεδρος: Μαρία Τζεβελέκου                                 

Α’ Αντιπρόεδρος: Γεωργία Ρουκουτάκη                                   

Β’ Αντιπρόεδρος: Φώτης Ζάκκας                                              

Γενικός Γραμματέας: Εμμανουήλ Μπασιάς

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Δήμητρα Κατσαρού           

Ταμίας: Χρήστος Λέκκας


Διεύθυνση:

Γενικός Διευθυντής: Γεώργιος Καρκούλιας

Διευθύντρια Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης: Γεωργία Μήλα


Μέλη:

Βασιλική Γεωργακά

Δημήτρης Παπαχρήστος

Γεώργιος Βλασόπουλος

Γρηγόριος Κωνσταντέλος

Χρήστος Κορομηλάς

Αναπληρωματικά Μέλη:

Παπαϊωάννου Αθανάσιος

Ντόβας Δημήτριος

Πανόπουλος Γεώργιος

Παληαλέξης Δημήτριος

Λάππου Διονυσία