Μηνυματα (Android)

ΣΥνταξη SMS

Βρίσκουμε το εικονίδιο του Μessages και κάνουμε διπλό πάτημα.

Στο επάνω μέρος της οθόνης, υπάρχει η σειρά με τις εξής επιλογές:

Αναζήτηση συζητήσεων, έναρξη συζήτησης και περισσότερες επιλογές, που περιλαμβάνει διάφορες ρυθμίσεις της εφαρμογής.

Εναρξη συζητησης

Εδώ δημιουργούμε ένα νέο μήνυμα. Πατώντας δύο φορές, εμφανίζεται το πληκτρολόγιο. Μας ζητάει τον παραλήπτη και μπορούμε να γράψουμε είτε το όνομα, είτε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη. Επιπλέον, πάνω από το πληκτρολόγιο, εμφανίζεται η λίστα επαφών μας, από όπου μπορούμε να επιλέξουμε σε ποιόν θέλουμε να στείλουμε μήνυμα.

Πληκτρολογώντας το πρώτο γράμμα του ονόματος που θέλουμε να βρούμε, εμφανίζονται όλες οι επαφές που έχουν το συγκεκριμένο πρώτο γράμμα. Όταν έχουμε βρει την επαφή που ψάχνουμε, πατάμε το «ολοκληρώθηκε κουμπί», που βρίσκεται κάτω δεξιά στο πληκτρολόγιο.

Αυτόματα πηγαίνουμε στο κεντρικό μήνυμα για να γράψουμε αυτό που θέλουμε και πάλι εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο. Η επιλογή του κάθε γράμματος γίνεται όταν, αφού ακούσουμε το γράμμα που θέλουμε, σηκώσουμε ελαφρά το δάχτυλό μας.

Εναλλακτικά, μπορούμε να υπαγορεύσουμε το μήνυμά μας πατώντας το εικονίδιο της φωνητικής υπαγόρευσης, που βρίσκεται στο επάνω δεξί μέρος του πληκτρολογίου.

Όταν έχουμε γράψει αυτό που θέλουμε, πατάμε το «ολοκληρώθηκε κουμπί» που βρίσκεται στο κάτω δεξί μέρος του πληκτρολογίου. Μεταβαίνουμε στο «αποστολή κουμπί», πατάμε δύο φορές και στέλνουμε το μήνυμά μας.

Εισερχομενα μηνυματα

Στο κουμπί «έναρξη συζήτησης» σέρνουμε το δάχτυλο μας προς τα κάτω και μας διαβάζει τα μηνύματα που έχουμε λάβει.

Με διπλό πάτημα ανοίγουμε το μήνυμα που θέλουμε να διαβάσουμε. Παράλληλα, μας δίνει τη δυνατότητα να καλέσουμε τον αποστολέα ή να απαντήσουμε στο συγκεκριμένο μήνυμα, εφόσον πάμε στο πάνω μέρος της οθόνης και βρούμε τις αντίστοιχες επιλογές.

Αναγνωση μηνυματος

Επειδή τα γραμμένα στα Ελληνικά μηνύματα δεν διαβάζονται σωστά, εκτός και αν έχουν δημιουργηθεί μέσω της Ντέμη Assistant, για να διαβάσουμε ένα μήνυμα, πρέπει να κάνουμε τα εξής:

Πηγαίνουμε αρχική οθόνη. Βρίσκουμε το εικονίδιο του Greek SMS Viewer και με διπλό πάτημα ανοίγουμε την εφαρμογή, η οποία και μας διαβάζει σωστά όλα τα εισερχόμενα μηνύματά μας.

Κάνοντας διπλό πάτημα στο μήνυμα που μας ενδιαφέρει, μεταφερόμαστε αυτόματα στην εφαρμογή «διαχείριση μηνυμάτων», όπου μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την ενέργεια που επιθυμούμε.

Αντιγραφη μηνυματος

Ανοίγουμε το μήνυμα και με παρατεταμένο πάτημα επιλέγουμε το περιεχόμενό του. Μπορούμε είτε να το αντιγράψουμε, είτε να το διαγράψουμε, σύμφωνα με τα αντίστοιχα κουμπιά που βρίσκονται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Επιλογη μηνυματος

Με διπλό παρατεταμένο πάτημα επιλέγουμε ένα μήνυμα. Στη συνέχεια, πηγαίνοντας στο πάνω μέρος της οθόνης, μπορούμε είτε να προσθέσουμε τον αποστολέα του μηνύματος στις επαφές μας αν δεν υπάρχει, αφού πρώτα ακούσουμε το «προσθήκη κουμπί», είτε να διαγράψουμε το συγκεκριμένο μήνυμα, με διπλό πάτημα στο «διαγραφή κουμπί».

Φωνητικη συνταξη και αποστολη μηνυματος με τη Demy Assistant

Βρίσκουμε το εικονίδιο της βοηθού και αφού κάνουμε διπλό πάτημα, λέμε «δημιουργία SMS» και ανταποκρινόμενοι στις ερωτήσεις της, γράφουμε και στέλνουμε το μήνυμά μας.

Αναγνωση SMS με τη Demy Assistant

Βρίσκουμε το εικονίδιο της βοηθού και αφού κάνουμε διπλό πάτημα λέμε: «Διάβασέ μου το SMS» και θα μας διαβάσει το πιο πρόσφατο, μη αναγνωσμένο.

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα μη αναγνωσμένα SMS, η Demy θα μας ανακοινώσει τα ονόματα των αποστολέων, για να επιλέξουμε το μήνυμα που θέλουμε να μας διαβάσει.

Σημείωση: σε κινητά που δεν διαθέτουν το Android One, θα πρέπει να εγκαταστήσουμε το google messages, για να μπορεί η Demy Assistant να διαβάζει τα SMS.

Τα παραπάνω προέρχονται από τη σειρά σχετικών διαδικτυακών μαθημάτων για κινητά Android που διεξήχθησαν με την υποστήριξη του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020-2021 και αφορούν συσκευές κατάλληλα ρυθμισμένες και με συγκεκριμένες εφαρμογές.