Εκτυπωστε σε Braille

Απευθυνθείτε στο Ειδικό Εκτυπωτικό Τμήμα του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος και εκτυπώστε καταλόγους, έντυπα, επιγραφές στη γραφή Braille και ανάγλυφες απεικονίσεις για την επιχείρησή σας! 

Με αυτόν τον τρόπο: 

  • Συμμορφώνεστε με την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ.: 91354/2017 του Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατά την οποία καταστήματα μαζικής εστίασης και αναψυχής & ξενοδοχεία με παροχές εστίασης, υποχρεούνται να διαθέτουν τιμοκαταλόγους στη γραφή Braille -αναγνωρισμένο τρόπο γραφής των τυφλών πολιτών- για την ισότιμη πληροφόρηση των τυφλών επισκεπτών-  Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο.
  • Συμβάλλετε επί της ουσίας στην ισότιμη/επαρκή  και ποιοτική εξυπηρέτηση των τυφλών πελατών, αναγνωρίζοντάς τους το αναφαίρετο δικαίωμα μη εξαρτημένης-ανεμπόδιστης πρόσβασης στις πληροφορίες των καταστημάτων/επιχειρήσεων. 
  • Καθιστάτε την επιχείρησή σας φιλικό και προσβάσιμο πεδίο για μη βλέποντες πελάτες, σπουδαία συνθήκη και σημαντικό κριτήριο προτίμησής από τον εν λόγω πληθυσμό. 
  • Υποστηρίζετε το πολύπλευρο έργο του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της ποιότητας και πληθώρας των δωρεάν υπηρεσιών του σε άτομα με προβλήματα όρασης της χώρας, αλλά και σε ομογενείς του εξωτερικού. 
  • Διασφαλίζετε την πιστότητα και απόλυτη ορθότητα της μετεγγραφής των κειμένων σας στη γραφή Braille,  καθώς ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος αποτελεί Πιστοποιημένο Κέντρο για την εκμάθηση της γραφής Braille και μετεγγραφής ελληνικού και λατινικού αλφάβητου στον εν λόγω κώδικα, διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και ειδικό/σύγχρονο εξοπλισμό –  Σημειωτέον ότι στη διαδικασία  μετεγγραφής και ελέγχου των κειμένων εμπλέκονται τυφλοί διορθωτές. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΣΕ BRAILLE 

Οι εκτυπώσεις Braille, γίνονται σε ειδικό εκτυπωτικό χαρτί, το οποίο διατηρεί το ανάγλυφο της επιφάνειας, διαστάσεων 30,5εκ * 23εκ. Για τη δημιουργία, επεξεργασία, εκτύπωση και διόρθωση του πρώτου δοκιμίου για κάθε κατάλογο/πληροφοριακού εντύπου χρειάζεται απαραιτήτως να αποστέλλετε ηλεκτρονικά στο: info@fte.org.gr το καθαρό κείμενο σε Word μορφή (χωρίς εικόνες, πίνακες, πλαίσια κ.ο.κ.) σε ξεχωριστά αρχεία ελληνικά και αγγλικά. 

Το κόστος παραγωγής για έναν Ελληνικό και έναν Αγγλικό κατάλογο, ανέρχεται στο ποσό των 50 € και συμπεριλαμβάνει την εκτύπωση-διόρθωση του δοκιμίου από τυφλό διορθωτή, καθώς και την παραγωγή-διάσπαση-σύνθεση των καταλόγων.Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6 %. 

Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία τιμοκαταλόγων στη γραφή Braille, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του φορέα μας, καθημερινά 7:30-14:30 στο 210 9415222 ή να αποστέλλετε email στο: info@fte.org.gr

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠINAKΙΔΩΝ ΒRAILLE & ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 

Το Ειδικό Εκτυπωτικό Τμήμα αναλαμβάνει με αξιοπιστία την παραγωγή Πινακίδων και Επιγραφών στη γραφή Braille σε αλουμίνιο και σε ανθεκτικό πλαστικό (PVC), για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων, Καταστημάτων, Ξενοδοχείων κ.ο.κ. 

Αντίστοιχα αναλαμβάνει την εκτύπωση Ανάγλυφων Γραφικών, μέσω της χρήσης ειδικού θερμοευαίσθητου μικροκαψουλικού χαρτιού, όπως Ανάγλυφων Χαρτών-Οδηγών Αρχαιολογικών Χώρων, πλάνα εκκένωσης-εξόδων διαφυγής Κτηρίων, Ξενοδοχείων κ.ο.κ. 

Για πληροφορίες-παραγγελίες, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στον Υπεύθυνο του Εκτυπωτικού Τμήματος, κο Δ. Παπασταματίου (210-941522) ή αποστέλλετε email στο: info@fte.org.gr

Βάσει των ανωτέρω, ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος αναπτύσσει μέσω του Ειδικού Εκτυπωτικού Τμήματος συνεργασίες με δομές Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου/επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα συμβάλλοντας τα μέγιστα στην αναγωγή τους σε προσβάσιμα πεδία για τους τυφλούς επισκέπτες-πολίτες.