Ρότορας

Πέρα από το άγγιγμα της οθόνης και τα  διπλά ή τριπλά πατήματα, υπάρχει και ακόμα μια έννοια που συναντάμε όταν χρησιμοποιούμε μια συσκευή iOS: 

Τη χρήση του ρότορα Voice Over, κάτι που μας δίνει τη  δυνατότητα  ακόμα πιο λεπτομερούς περιήγησης.

Μπορούμε να φανταστούμε το ρότορα σαν ένα κυκλικό καντράν, που μπορούμε να περιστρέψουμε προς τα δεξιά ή αριστερά, τοποθετώντας δύο δάχτυλα στην οθόνη και περιστρέφοντας το ένα, ανάλογα με το που θέλουμε να κατευθύνουμε το ρότορα. Είναι κάπως σαν να  σχηματίζουμε με τα  δάχτυλά μας ένα  διαβήτη.

Σε περίπτωση που μας είναι δύσκολη μια τέτοια κίνηση με το ένα χέρι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα δύο χέρια∙ το δάχτυλο του ενός χεριού θα είναι  ο σταθερός άξονας και με το δάχτυλο του άλλου χεριού, θα κάνουμε την όποια κυκλική κίνηση.

Λειτουργίες ρότορα

Ο ρότορας λειτουργεί με λίστες.

Από προεπιλογή, οι λίστες στο ρότορα περιλαμβάνουν χαρακτήρες, λέξεις και γραμμές.

Σε μια ιστοσελίδα, ο ρότορας περιλαμβάνει επικεφαλίδες, συνδέσμους, στοιχεία ελέγχου φόρμας και άλλα στοιχεία συναφή με μια ιστοσελίδα.

Όταν φτάσουμε στη λίστα που μας ενδιαφέρει, μπορούμε να πλοηγηθούμε   στα στοιχεία της, σύροντας το ένα δάχτυλο προς τα επάνω ή προς τα κάτω. 

Αν για παράδειγμα βρισκόμαστε στην αρχική οθόνη στην εφαρμογή «mail» και με το ρότορα επιλέξουμε  «χαρακτήρες»,  αν σύρουμε μια φορά προς τα κάτω, θα ακούσουμε το πρώτο γράμμα δηλαδή το m, με την ίδια κίνηση θα ακούσουμε το επόμενο γράμμα δηλαδή το a  και αντίστοιχα με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να ακούσουμε όλα τα γράμματα της συγκεκριμένης εφαρμογής.

Αλλαγές στο ρότορα

Μπορούμε να αλλάξουμε τι περιλαμβάνει ο ρότορας, πηγαίνοντας: «Ρυθμίσεις», «Προσβασιμότητα», «Voice Over» και «Ρότορας».

Έχουν αντληθεί  στοιχεία από την ιστοσελίδα:

https://www.applevis.com/guides/beginners-guide-using-ios-voiceover#main-content