ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

– «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Αφής»

Για την περίοδο Μάιος-Δεκέμβριος 2021, ο Φορέας υλοποιεί την δράση «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Αφής», με την οικονομική υποστήριξη Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

– Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με ευγενική χορηγία του το 2016-2017, συνέβαλε καταλυτικά στην αποκατάσταση ζημιών και επαναλειτουργία του Μουσείου Αφής.

– Η Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων (νυν Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης), επί θητείας του κ. Κ. Καρτάλη ως Γενικού Γραμματέα, εμπλούτισε τη συλλογή εκθεμάτων του Μουσείου Αφής, με τη δωρεά 10 αντιγράφων από την αθλητική θεματογραφία. Επίσης δώρισε στο Μουσείο Αφής αντίγραφο του Ερμή του Πραξιτέλους και συνέβαλε στην δημιουργία της αίθουσας Ολυμπιακών Αγώνων.

– «Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα προώθησης της καθολικής προσβασιμότητας τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης στον πολιτισμό»

 Για την περίοδο Μάιος-Δεκέμβριος 2021, ο Φορέας υλοποιεί την δράση «Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα προώθησης της καθολικής προσβασιμότητας τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης στον πολιτισμό», με την οικονομική υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

– «Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα προώθησης της καθολικής προσβασιμότητας τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης στον πολιτισμό»

 Για το έτος 2020, ο Φορέας υλοποίησε την δράση «Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα προώθησης της καθολικής προσβασιμότητας τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης στον πολιτισμό» με την οικονομική υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

– «Πολιτιστικές δράσεις και Προγράμματα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων»

 Για το έτος 2019, ο Φορέας υλοποίησε το Πρόγραμμα «Δράσεις Πολιτιστικής και Καλλιτεχνικής Συμπερίληψης τυφλών ατόμων και ατόμων με προβλήματα όρασης για την καταπολέμηση των διακρίσεων: Ανάδειξη και επικοινωνία δράσεων πολιτισμού, δημιουργία ευκαιριών ισότιμης συμμετοχής και συνύπαρξης» με την οικονομική υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.