Μαθηματα Braille

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, Αναγνωρισμένος Φορέας εκμάθησης της Γραφής Braille υλοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια εκμάθησης της γραφής Braille, το οποίο απευθύνεται:

α) Σε άτομα με προβλήματα όρασης, που θέλουν να μάθουν την γραφή Braille και τους προσφέρεται εντελώς Δωρεάν

β) Στον ευρύτερο πληθυσμό (συνήθως εκπαιδευτικούς), που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τη γνώση τους στη γραφή Braille. Σε αυτή την περίπτωση τα σεμινάρια καλύπτουν 50 ώρες μαθημάτων σε πρωινά ή απογευματινά τμήματα διάρκειας περίπου 3 μηνών, ενώ το κόστος ανέρχεται στα 260 ευρώ.

Με το τέλος των μαθημάτων και την έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης και γνώσης, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), ώστε να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση, η οποία αναγνωρίζεται από τον δημόσιο τομέα.

Πληροφορίες: Δ. Παπασταματίου – Ελ. Κορδώνη

Τηλέφωνο: 210 9415222

Fax: 210 9415271

E-mail: info@fte.org.gr