σκακι

Πρόκειται για ένα τμήμα που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια και προτιμάται σταδιακά από ολοένα και περισσότερα άτομα, δίνοντας την ευκαιρία εκπαίδευσης και εξάσκησης σε αυτό το αμιγώς πνευματικό παιχνίδι και φυσικά όξυνσης του νου και ενίσχυσης της δημιουργικής αλληλεπίδρασης.

–