Παραδοσιακοι Χοροι

Η Ομάδα Παραδοσιακών Χορών του Φορέα αποτελεί τη μοναδική στο είδος της Xορευτική Oμάδα ατόμων με προβλήματα όρασης και νεοτυφλωθέντων στη χώρα και από τις λίγες που υπάρχουν παγκοσμίως. Αποτελεί σπουδαία κοιτίδα πολιτισμού, με τους τυφλούς συμμετέχοντες να γνωρίζουν και να εκπαιδεύονται σε τοπικούς χορούς από όλη την Ελλάδα και παράλληλα κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ενίσχυσης της χωροταξικής αντίληψης και βελτίωσης της κινητικότητας. 

Από το 2013 έχει διαρκή δράση και απαρτίζεται από νέους, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας χορευτές με προβλήματα όρασης και διοργανώνει και συμμετέχει σε εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς-χορευτικούς συλλόγους βλεπόντων και ΑμεΑ, ως καινοτόμες και δημιουργικές συμπράξεις, που ευαισθητοποιούν συνάμα την ευρύτερη κοινότητα.

Ενδεικτικά αναφέρονται συνεργασίες με τη Λυρική Σκηνή, το Λύκειο Ελληνίδων, το Κολλέγιο Αθηνών, διάφορους Δήμους και διάφορους πολιτιστικούς συλλόγους, με τις «Δρυάδες εν Πλω» στην Καρδίτσα κ.ο.κ.