ξενες γλωσσες

Ο Φορέας στο πλαίσιο λειτουργίας του ως πεδίο άτυπης μάθησης, λειτουργεί και τμήματα ξένων γλωσσών για άτομα με προβλήματα όρασης, προς εξασφάλιση σχετικής γνώσης και ως εργαλείο επικοινωνίας, αλλά και ως επιπλέον προσόν για την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

–