Κοινωνικη υπηρεσια

Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι πολυδιάστατος, καθώς σκοπός της είναι να παρέχει ένα σύνολο υποστηρικτικών υπηρεσιών (συνοδευτικών-συμβουλευτικών) στα άτομα με προβλήματα όρασης (νεοτυφλωθέντες και μη), με στόχο την εξασφάλιση της προόδου και της προσωπικής τους ευημερίας.

Μέριμνά της είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση των αναγκών των ατόμων με προβλήματα όρασης, ακολουθώντας τις αρχές και τις αξίες των επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, σεβόμενη την προσωπικότητα, την βούληση και την αυτοδυναμία του κάθε ανθρώπου.

Η Κοινωνική Υπηρεσία λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος του ατόμου με προβλήματα όρασης με το κοινωνικό περιβάλλον και αναπτύσσει παρεμβάσεις σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο.

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Υποδοχή και ενημέρωση νέων εξυπηρετούμενων για τα προσφερόμενα τμήματα και προγράμματα ένταξης που λειτουργούν στον Φ.Τ.Ε.
 • Ενθάρρυνση της ένταξης εξυπηρετούμενων σε τμήματα και προγράμματα του ΦΤΕ. Υποστηρικτικός ρόλος στην διαδικασία προσαρμογής και ενσωμάτωσης στον χώρο του Φ.Τ.Ε .αλλά και γενικότερα στον χώρο της τυφλότητας.
 • Ενημέρωση και καθοδήγηση εξυπηρετούμενων σε σχέση με κοινωνικοπρονοιακές παροχές και τρόποι διεκδίκησης αυτών από το Κράτος Πρόνοιας.
 • Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες με στόχο την διευκόλυνση στην προσβασιμότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης και στην διευθέτηση κοινωνικοπρονοιακών παροχών και αναγκών σε υπηρεσίες Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.
 • Οργάνωση και συντονισμός δράσεων στον τομέα της πρόληψης όσον αφορά στην υγεία (π.χ. Ημερίδες Ιατρικού Περιεχομένου, Εθελοντικές Αιμοδοσίες, Προληπτικές Καρδιολογικές Εξετάσεις, Εξετάσεις Σπιρομέτρησης, Συνεργασία με Σύγχρονα Κέντρα Προληπτικής Ιατρικής για την δυνατότητα δωρεάν εξετάσεων για τους εξυπηρετούμενους του Φ.Τ.Ε. κ.α.).
 • Συνεργασία και Δικτύωση με Φορείς Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου – προς κάλυψη αναγκών εξυπηρετούμενων.
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε άτομα με προβλήματα όρασης (π.χ. Επισκέψεις σε Μουσεία, Θεατρικές παραστάσεις, Μουσικές εκδηλώσεις που είναι προσβάσιμες σε άτομα με προβλήματα όρασης).
 • Οργάνωση και συντονισμός μονοήμερων περιβαλλοντικών/εκπαιδευτικών εκδρομών.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Ατομική Συμβουλευτική
 • Συμβουλευτική Ζεύγους
 • Συμβουλευτική Οικογένειας
 • Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

 • Υποδοχή και ενημέρωση υποψήφιων εθελοντών και κατόπιν εκπαίδευση και ένταξη αυτών στα προσφερόμενα πεδία εθελοντικής απασχόλησης του ΦΤΕ. Γενική Εποπτεία και Διαχείριση του Δικτύου Εθελοντών του Φ.Τ.Ε. (βλ. Εθελοντική Δράση στο Φάρο Τυφλών Ελλάδος)