ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

 Ο Όμιλος Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ.), κάλυψε με ευγενική χορηγία του:

-Το 2020, ανάγκες θέρμανσης των εγκαταστάσεων του Φορέα με εξασφάλιση πετρελαίου.

-Το 2018, ανάγκες σε καύσιμα των οχημάτων του Φορέα, για την υλοποίηση  δράσεων κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

-Την χειμερινή περίοδο 2016-2017, ανάγκες θέρμανσης των εγκαταστάσεων του Φορέα με εξασφάλιση πετρελαίου.

Αντιστοίχως, το 2019, το Τμήμα του Ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου, στήριξε με ευγενική χορηγία του το πολλαπλό έργο του Φορέα.