ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Eθνική Τράπεζα με ευγενικές χορηγίες τα έτη 2017 και 2018 στήριξε τους άξονες: Εκμάθησης γραφής και ανάγνωσης Braille, μετατροπής Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων σε προσβάσιμες μορφές, τεχνικής υποστήριξης ειδικών εκτυπωτών Braille και soft ware ειδικού λογισμικού και παραγωγής Ομιλούντων Βιβλίων.

– Το 2013 στήριξε την λειτουργία της υπηρεσίας μεταγραφής Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων στη γραφή Braille, της Βιβλιοθήκης Ομιλούντων Βιβλίων και του Τμήματος Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

– Το 2009 κάλυψε την δαπάνη του ειδικού χαρτιού Braille για την εκτύπωση των ακαδημαϊκών βιβλίων, λογοτεχνικών βιβλίων, βιβλίων βυζαντινής μουσικής, και 4 μηνιαίων περιοδικών που δημοσιεύονται από το Φάρο των τυφλών για την ενημέρωση των τυφλών συνδρομητών μας.

– Την περίοδο 2008-2010 στήριξε το Στούντιο Ηχογραφήσεων του Φάρου Τυφλών και την Δανειστική Βιβλιοθήκη Ομιλούντων Βιβλίων. Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των ανωτέρω υπηρεσιών χρηματοδότησε μια θέση εργασίας με ειδικότητα Τεχνικού Η/Υ αντιμετώπιση εξειδικευμένων τεχνικών θεμάτων και σχετικών με τη ροή της παραγωγής ψηφιοποίησης των ομιλούντων βιβλίων.

– Την περίοδο 2008-2010 στήριξε το Εκτυπωτικό Κέντρο Braille με επιχορήγηση μιας θέσης εργασίας για την παραγωγή ακαδημαϊκών βιβλίων στην γραφή Braille με τα οποία εξυπηρετούνται οι τυφλοί φοιτητές της Φιλοσοφικής και Νομικής Σχολής και του Παντείου Πανεπιστήμιου.

–