ΕΒΕΤΑΜ

Η  Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. εταιρεία εργαστηριακών ελέγχων και πιστοποίησης βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, υλικών, εγκαταστάσεων και συστημάτων διαχείρισης παρέχει δωρεάν υπηρεσίες πιστοποίησης και ελέγχου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται στις Μονάδες του φορέας μας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001.

Με τη προσφορά της αυτή συμβάλει τα μέγιστα στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού, ανάπτυξης και ανάδειξης των παραγόμενων προϊόντων μας.