ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Με ευγενικές του χορηγίες συνέβαλε στην αγορά του εκτυπωτή BrailleΤheil.