ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Με τη βράβευση του Μουσείου Αφής για θέματα προσβασιμότητας, ανέδειξε τις προσπάθειες μας για υλοποίηση προγραμμάτων προσβασιμότητας για άτομα με προβλήματα όρασης και κινητικά προβλήματα.