ΙΔΡΥΜΑ VODAFONE

Το Ίδρυμα Vodafone υλοποιώντας το πρόγραμμα World of Difference, επιχορηγεί την μισθοδοσία της 6μηνης απασχόλησης για το 2021 ενός νέου ατόμου στον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος, με εξειδίκευση στα Πληροφοριακά συστήματα, για την δημιουργία μιας mobile εφαρμογής, που θα περιέχει βιβλία σε ακουστική μορφή, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων σε ανθρώπους με περιορισμένη ή ολική απώλεια όρασης.