ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ

Χάρη στην πολύτιμη στήριξη του, ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος εγκαινίασε τα έτη 2016-2017, το «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και προώθησης στην απασχόληση για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης», απευθυνόμενο σε νέους ανέργους ή ακόμα εργαζόμενους με την ανάγκη ενίσχυσης τυπικών προσόντων και δεξιοτήτων και  φυσικά νεοτυφλωθέντες, με την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του επαγγελματικού τους προσανατολισμού.

Επιπλέον, χάρη στην πολύτιμη στήριξη του, η Κοινωνική Υπηρεσία του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος εγκαινίασε το 2015 το εξειδικευμένο «Πρόγραμμα Παροχής Κοινωνικής Μέριμνας προς Ευάλωτες Ομάδες Τυφλών».

Στόχος ήταν η παροχή ουσιαστικής στήριξης σε πρακτικό και ψυχολογικό επίπεδο σε ευάλωτες ομάδες του εν λόγω πληθυσμού, ήτοι νεοτυφλωθέντες, άτομα τρίτης ηλικίας και νέους, κυρίως ανέργους ή χωρίς επαγγελματική κατάρτιση και αφετέρου η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την άρση των προκαταλήψεων και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Το Κοινωφελές Ίδρυμα ανέλαβε την πλήρη υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος καλύπτοντας μισθοδοτικά και λειτουργικά του έξοδα.