ΙΔΡΥΜΑ Α.Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ

Καλύπτει ευγενώς το ετήσιο κόστος παραγωγής Ομιλούντων Βιβλίων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος για το 2019. Η υποστήριξή του αυτή θα αποτελέσει πολιτιστική παρακαταθήκη, εμπλουτίζοντας την Βιβλιοθήκη Ομιλούντων Βιβλίων του Φορέα και συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ισότιμη πρόσβαση των τυφλών χρηστών στον πλούτο της Ελληνικής και Διεθνούς λογοτεχνίας, της  ιστορίας και της εκπαίδευσης.

Με ευγενικές χορηγίες το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη έχει στηρίξει:

– την Μονάδα Κατεργασίας Μετάλλων στο παρελθόν με την αγορά έκκεντρης μηχανικής πρέσσας.

-το Studio Hχογράφησης, αλλά και τη Mονάδα Eκτύπωσης και Βιβλιοθήκη Braille του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος το έτος 2015.