ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ

Με ευγενική του χορηγία κατά το 2013 κάλυψε το κόστος αγοράς 6 Η/Υ και ενός επαγγελματικού διαδρόμου γυμναστικής προς κάλυψη σχετικών αναγκών του φορέα.