ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΤΡΟΥ Γ. ΖΗΣΗ

Το Ίδρυμα Πέτρου Γ. Ζήση στήριξε την ετήσια χορευτική εκδήλωση της Ομάδας Παραδοσιακών Χορών του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, τον Μάϊο του 2018, με την δωρεάν διάθεση παραδοσιακών φορεσιών της Σάμου.