ΟΜΙΛΟΣ ΙΚΕΑ

Στήριξε ευγενικά τον φορέα με την δωρεά ειδών κήπου για την διαμόρφωση του Κήπου Πολιτισμού.