ΚΑΡΑΪΩΣΗΦΟΓΛΟΥ ΝΤΟΡΕΤ

Με τη δωρεά της αγοράστηκε ο εκτυπωτής Impacto.