ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Η ημερήσια εφημερίδα «Ναυτεμπορική» προέβη στην ευγενική εξασφάλιση δωρεάν πρόσβασης στην ηλεκτρονική έκδοσή της προς τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος.