ΟΜΙΛΟΣ NESPRESSO

Στηρίζει ευγενικά με δωρεάν παραχώρηση τμήματος αναγκών καψουλών καφέ του αναψυκτηρίου του φορέα από το 2013.