ΟΙΝΟΣ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ

Ο «Οίνος ο Αγαπητός» προσέφερε για το έτος 2017 την δωρεάν συμμετοχή 4 ωφελούμενων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος σε σεμιναριακό κύκλο οινογνωσίας.