ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ με ευγενική δωρεά της το 2021 στήριξε το πολλαπλό έργο του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος.