ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στήριξε ευγενικά το 2017 την έκδοση των περιοδικών και εντύπων Braille του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος καλύπτοντας την προμήθεια του ειδικού εκτυπωτικού χαρτιού ενώ μαζί με τον ΕΔΣΝΑ, τον αρμόδιο φορέα για την διαχείριση των απορριμμάτων, υλοποιούν από το 2017 Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή για την συλλογή και ανακύκλωση χαρτιού, με απώτερο σκοπό την ανακύκλωση χαρτιού προς αξιοποίησή του μεταξύ άλλων για εκτύπωση εντύπων στην γραφή Braille.