ΤΙΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ

Στηρίζει με χρηματοδότησή του την υλοποίηση του Προγράμματος «Πρόληψης-Προαγωγής της Υγείας & Ενεργού γήρανσης τυφλών ατόμων»,  από την Κοινωνική Υπηρεσία του Φορέα για τα έτη 2018-2019.

Το καινοτόμο αυτό Πρόγραμμα, έρχεται εξ ορισμού να απαντήσει στα σχετικά προβλήματα της τρίτης ηλικίας, με την πρόβλεψη-παρακολούθηση ζητημάτων υγείας την κάλυψη πρακτικών δυσκολιών που συνεπάγεται το πρόβλημα όρασης και την ουσιαστική εμπλοκή των ωφελούμενων σε δράσεις συμβουλευτικού, αλλά και κοινωνικού-πολιτιστικού χαρακτήρα. Απώτερος σκοπός η ολιστική στήριξη αυτού του πληθυσμού και η εξασφάλιση μακρόπνοων και πολλαπλά ωφέλιμων πρακτικών για την καθημερινότητα και τον ψυχισμό τους.

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα στήριξε τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος το 2016 με πολύτιμη δωρεά του για:

α. Την διεξαγωγή εργασιών ανακαίνισης των τριών Studios Ηχογράφησης Ομιλούντων βιβλίων του Φορέα, υπό μορφή ηχητικής μόνωσης αυτών, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα της παραγωγής, αλλά και του περιβάλλοντος εργασίας των αναγνωστών.

β. Την παραγωγή νέων ομιλούντων βιβλίων (88), προς εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης, καλύπτοντας έτσι συνεχείς ανάγκες για πληροφόρηση, τέρψη και συντροφιά όλων των ωφελούμενων-χρηστών της Δανειστικής Βιβλιοθήκης και δη της τρίτης ηλικίας.

Η δωρεά αυτή αποτελεί επένδυση στον χρόνο για ένα από τα πλέον σημαντικά τμήματα του Φορέα, καθώς διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του και την δυνατότητα πλέον της απόλυτης προσαρμογής στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες-απαιτήσεις των χρηστών για ολοένα και περισσότερους τίτλους βιβλίων.

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα στήριξε τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος το 2014 με πολύτιμη δωρεά του. Η δωρεά κινήθηκε σε τρεις άξονες: 

α. Αγορά έκκεντρης μηχανικής πρέσας,

β. Εξασφάλιση προμήθειας πρώτης ύλης μεταλλευμάτων προς κάλυψη αναγκών παραγωγής του Μηχανουργείου του φορέα,

γ. Αγορά της ετήσιας ανάγκης για πρώτη ύλη  των δημιουργικών τμημάτων Μακραμέ-Κομποδετικής και Πλεκτού του φορέα μας, που αποτελούν πόλο έλξης ωφελούμενων ηλικίας 65 ετών και άνω.