ΤΙΤΑΝ

Στήριξε ευγενικά τον φορέα  κατά το 2015 με δωρεά παλέτας τσιμέντου για τις ανάγκες του Κήπου Πολιτισμού.