ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τράπεζα Πειραιώς, στήριξε με ευγενική δωρεά 2 μονάδων Η/Υ το 2019 το τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Φορέα μας.