ΒΙΚΟΣ

H Εταιρεία ΒΙΚΟΣ στήριξε ως χορηγός εκδήλωσης, με την ευγενική δωρεά νερών και αναψυκτικών την ετήσια χορευτική εκδήλωση της Ομάδας Παραδοσιακών Χορών του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, τον Ιούνιο του 2019, καθώς και τις αντίστοιχες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Μαϊου του 2017 & του 2018.