ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

– Η Βουλή των Ελλήνων με ευγενική επιχορήγηση έχει καλύψει την αγορά εκτυπωτή γραφής Braille και την εκτύπωση υποστηρικτικού υλικού για επισκέπτες με προβλήματα όρασης.

– Η Βουλή των Ελλήνων με ευγενική επιχορήγησή της το 2016-2017, συνέβαλε σημαντικά στην αποκατάσταση ζημιών στο Ιστορικό Κτίριο, όπου φιλοξενείται το Μουσείο Αφής και άρα στην επαναλειτουργία του.