Ανακοινωσεις

ERASMUS+

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος συμμετέχει ως Φορέας σύμπραξης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2 «Adapting Museums for educational Inclusive Goals».

World of Difference

Το Ίδρυμα Vodafone υλοποιώντας το πρόγραμμα World of Difference, επιχορηγεί την 6μηνη απασχόληση ενός νέου ατόμου με εξειδίκευση στα Πληροφοριακά συστήματα στο Φάρο Τυφλών της Ελλάδος.

Επετειος 1821

“Το Μουσείο Αφής με περηφάνεια συμμετέχει στον εορτασμό για την επέτειο των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση του 1821”